• darkblurbg

CC-C wordt gerund door Leo Meyer (1948). Hij heeft een lange carrière in zowel klimaatwetenschap als klimaatbeleid. In de negentiger jaren werkte hij aan de totstandkoming van het Nederlandse klimaatbeleid als ambtenaar bij het toenmalige ministerie van VROM, en was onderhandelaar voor de Nederlandse overheid in het VN Klimaatverdrag (UNFCCC). De afgelopen 13 jaar werkte hij voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  en het VN Klimaatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ) als projectleider van een aantal belangrijke IPCC rapporten, inclusief het meest recente Synthesis Report (2015). Deze rapporten brengen de belangrijkste resultaten uit de klimaatwetenschap op het podium van de beleidsmakers en beslissers.

Sinds 1 mei 2015 werk hij als onafhankelijk adviseur en zet zich in om de opgedane  kennis en ervaring over de aanpak van klimaatverandering te delen met anderen, zowel binnen Nederland als daarbuiten – door presentaties, dagvoorzitter, interviews en debatten in  de media, bijdragen aan klimaatbeleid en strategieën, en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden.